Erb mesta

HNÚŠŤA

elektronická verejná správa

CG eGOV - verzia 2019.6.3.191213-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o výdavkoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad výdavkov rozpočtu (graf - Podiel na celkových výdavkoch)
Aktualizácia údajov: 20.02.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel výd. z transakcií s fin. aktívami a pasívami na celk. výdavkoch (S144046002): 73840,0 Podiel kapitálových výdavkov na celkových výdavkoch (S144046002): 4298647,0 Podiel bežných výdavkov na celkových výdavkoch (S144046002): 3382338,6 Spolu: 7754825,6 Spolu: 7754825,6
Plnenie výdavkov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 20.02.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami (S144047005): 69013,7 Kapitálové výdavky (S144047005): 4298417,0 Bežné výdavky (S144047005): 2914523,2 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami (S144047004): 4826,3 Kapitálové výdavky (S144047004): 230,0 Bežné výdavky (S144047004): 467815,4 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami (S144047003): 73840,0 Kapitálové výdavky (S144047003): 4298647,0 Bežné výdavky (S144047003): 3382338,6 Spolu: 7754825,6 Spolu: 7754825,6 Spolu: 472871,7 Spolu: 472871,7 Spolu: 7281953,9 Spolu: 7281953,9
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.