Erb mesta

HNÚŠŤA

elektronická verejná správa

CG eGOV - verzia 2019.4.2.190731-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 20.09.2019 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 140249,7 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 192357,5 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 342379,6 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 1658095,7 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 2080022,0 Spolu: 4413104,5 Spolu: 4413104,5
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 20.09.2019 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 68766,4 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 30000,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 50364,7 Granty a transfery (S144042005): 38352,9 Daňové príjmy (S144042005): 60074,2 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 71483,3 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 162357,5 Nedaňové príjmy (S144042004): 292015,0 Granty a transfery (S144042004): 1619742,8 Daňové príjmy (S144042004): 2019947,8 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 140249,7 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 192357,5 Nedaňové príjmy (S144042003): 342379,6 Granty a transfery (S144042003): 1658095,7 Daňové príjmy (S144042003): 2080022,0 Spolu: 4413104,5 Spolu: 4413104,5 Spolu: 4165546,4 Spolu: 4165546,4 Spolu: 247558,1 Spolu: 247558,1
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.