Erb mesta

HNÚŠŤA

elektronická verejná správa

CG eGOV - verzia 2019.6.3.191213-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 20.02.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 2703910,4 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 800000,0 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 260760,0 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 3014174,0 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 3302144,0 Spolu: 10080988,4 Spolu: 10080988,4
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 20.02.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 2703906,4 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 800000,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 244141,4 Granty a transfery (S144042005): 2579192,5 Daňové príjmy (S144042005): 2957030,4 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 4,0 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 16618,6 Granty a transfery (S144042004): 434981,5 Daňové príjmy (S144042004): 345113,6 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 2703910,4 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 800000,0 Nedaňové príjmy (S144042003): 260760,0 Granty a transfery (S144042003): 3014174,0 Daňové príjmy (S144042003): 3302144,0 Spolu: 10080988,4 Spolu: 10080988,4 Spolu: 796717,8 Spolu: 796717,8 Spolu: 9284270,6 Spolu: 9284270,6
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.