Erb mesta

HNÚŠŤA

elektronická verejná správa

CG eGOV - verzia 2020.3.2.200529-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o výdavkoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad výdavkov rozpočtu (graf - Podiel na celkových výdavkoch)
Aktualizácia údajov: 03.08.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel výd. z transakcií s fin. aktívami a pasívami na celk. výdavkoch (S144046002): 74040,0 Podiel kapitálových výdavkov na celkových výdavkoch (S144046002): 4449476,3 Podiel bežných výdavkov na celkových výdavkoch (S144046002): 3257613,5 Spolu: 7781129,9 Spolu: 7781129,9
Plnenie výdavkov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 03.08.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami (S144047005): 38078,2 Kapitálové výdavky (S144047005): 2049014,1 Bežné výdavky (S144047005): 1589856,6 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami (S144047004): 35961,8 Kapitálové výdavky (S144047004): 2400462,3 Bežné výdavky (S144047004): 1667756,9 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami (S144047003): 74040,0 Kapitálové výdavky (S144047003): 4449476,3 Bežné výdavky (S144047003): 3257613,5 Spolu: 7781129,9 Spolu: 7781129,9 Spolu: 4104181,0 Spolu: 4104181,0 Spolu: 3676948,9 Spolu: 3676948,9
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.