Erb mesta

HNÚŠŤA

elektronická verejná správa

CG eGOV - verzia 2019.4.2.190731-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o výdavkoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad výdavkov rozpočtu (graf - Podiel na celkových výdavkoch)
Aktualizácia údajov: 20.09.2019 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel výd. z transakcií s fin. aktívami a pasívami na celk. výdavkoch (S144046002): 190627,0 Podiel kapitálových výdavkov na celkových výdavkoch (S144046002): 699557,6 Podiel bežných výdavkov na celkových výdavkoch (S144046002): 2175311,8 Spolu: 3065496,3 Spolu: 3065496,3
Plnenie výdavkov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 20.09.2019 04:05
Maximalizuj v novom okne Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami (S144047005): 828,8 Kapitálové výdavky (S144047005): 179834,8 Bežné výdavky (S144047005): 105915,0 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami (S144047004): 189798,2 Kapitálové výdavky (S144047004): 519722,7 Bežné výdavky (S144047004): 2069396,8 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami (S144047003): 190627,0 Kapitálové výdavky (S144047003): 699557,6 Bežné výdavky (S144047003): 2175311,8 Spolu: 3065496,3 Spolu: 3065496,3 Spolu: 2778917,7 Spolu: 2778917,7 Spolu: 286578,6 Spolu: 286578,6
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.