Erb mesta

HNÚŠŤA

elektronická verejná správa

CG eGOV - verzia 2020.3.2.200529-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 03.08.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 2738537,5 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 800000,0 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 240522,2 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 3268312,4 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 3041144,0 Spolu: 10088516,2 Spolu: 10088516,2
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 03.08.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 446473,1 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 800000,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 142512,4 Granty a transfery (S144042005): 1662828,2 Daňové príjmy (S144042005): 1196665,5 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 2292064,4 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 98009,8 Granty a transfery (S144042004): 1605484,2 Daňové príjmy (S144042004): 1844478,5 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 2738537,5 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 800000,0 Nedaňové príjmy (S144042003): 240522,2 Granty a transfery (S144042003): 3268312,4 Daňové príjmy (S144042003): 3041144,0 Spolu: 10088516,2 Spolu: 10088516,2 Spolu: 5840036,9 Spolu: 5840036,9 Spolu: 4248479,3 Spolu: 4248479,3
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.